dimarts, 3 de febrer de 2009

RED CANDY

La caputxeta vermella

En la història original, la caputxeta vermella representa una adolescent innocent que és la víctima del llop ferotge. El llop simbolitza l'home masclista que sedueix a l'adolescent amb mentires i enganys amb la finalitat d'obtenir els beneficis que li proporciona una dona.
En el següent enllaç es troba una interpretació prou completa del conte de la caputxeta vermella:


http://www.elmundo.es/magazine/2004/245/1086186000.html

Una nova versió del conte


El vídeo realitzat en el marc d'aquesta assignatura l'hem titulat Red Candy. Es tracta d'una nova versió de la història de la caputxeta vermella, en la que els papers s'inverteixen a mesura que van succeint els esdeveniments, sent la caputxeta la que pren el domini de la situació i manipula el llop per tal d'aconseguir els beneficis que li pot proporcionar un home, a nivell econòmic i sexual.


La pel·lícula


Per a realitzar la pel·lícula, en primer, lloc vam escollir un tema a partir del qual elaboraríem el guió del rodatge. Tot seguit vam dur a terme la gravació de les escenes incloses a la pel·lícula i finament vam elaborar el muntatge de la seqüència d'escenes amb la inclusió del so.

Guió del rodatge
L'elaboració del guió no va ser una tasca fàcil. En primer lloc vam realitzar una caracterització dels personatges principals i secundaris que havien d’aparèixer a la pel·lícula.
EL personatge principal, la caputxeta vermella, és una joveneta aparentment innocent. De la imatge inicial que presentem d'aquest personatge s'hi amaga una personalitat seductora i manipuladora que pren el control de la situació fins anul·lar la personalitat del llop.
El personatge del llop el vam caracteritzar com a un home seductor que busca la seva presa entre un grup d'adolescents que surten de la biblioteca. A mesura que avança la història, la personalitat d'aquest personatge es va afeblint fins a acabar sent víctima de la seva pròpia emboscada. El llop fuig de les urpes de la caputxeta veient que ha perdut el control de la situació.
Pel que fa personatge clàssic de l'avia, que apareix a la història original de la caputxeta vermella, en la pel·lícula no té una representació física de persona, sinó que simbolitza les responsabilitats de l'adolescent: estudis, institut,...
Com a personatges secundaris tenim les amigues de la caputxeta, que reforcen la personalitat de la protagonista, tant pel que fa a la innocència inicial com en la transformació que es dóna al llarg de la història.
També apareixen altres personatges secundaris poc significatius, com els cambrers del bar i del restaurant, i altres extres
Una vegada definits els personatges calia definir bé l'argument de la pel·lícula per tal d'elaborar el guió tècnic de la gravació.
L'elaboració del guió no va ser fàcil, calia escollir molt bé com serien les seqüències d'imatges per tal de transmetre les idees principals que volíem transmetre de la nova versió del conte de la caputxeta vermella. Vam estar discutint quins serien els plans més adequats, el decorat, el vestuari, la música, etc. Va caldre modificar varies vegades el guió de rodatge fins a obtenir la versió final. Finalment, teníem tot el que necessitàvem per la gravació.


La gravació
La gravació va durar molt més del que teníem programat. Tot i que pensàvem que la preparació prèvia havia estat excel·lent, alhora de filmar certes escenes ens vam adonar que ens mancaven certs elements claus. En el moment de la gravació va caldre modificar certs aspectes del guió original, tot i així, ens en vam sortir prou bé!
Muntatge de la pel·lícula

Finalment, només ens quedava el muntatge de la pel·lícula. Disposàvem de les imatges i de la música. Després de mil retalls en cada una de les seqüències filmades, de la incorporació de les cançons escollides per a cada seqüència i d'aplicar els efectes a cada una d'elles, vam obtenir la pel·lícula final. El resultat de tot aquest treball és el següent: